δράσεις

Η διάρκεια του Δικτύου:
Η χρονική διάρκεια θα είναι 3 έτη, εκ των οποίων το πρώτο έτος θα λειτουργήσει πιλοτικά.

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου
Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:
Στο πρώτο στάδιο θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές ενημερωτικές συναντήσεις. Επιμορφωτές οι Συντονιστές Σχολικοί Σύμβουλοι και προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες. Επιδιώξεις των επιμορφωτικών διαδικασιών η απόκτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων.
Στο δεύτερο στάδιο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν δράσεις και τις κοινοποιούν σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Στο τρίτο στάδιο προβλέπεται η υλοποίηση των δράσεων. Στο τέλος του τρίτου σταδίου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του Δικτύου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τους Συντονιστές Σχολικούς Συμβούλους.

 Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έχει ως εξής:
1ο στάδιο
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Προεργασία από τη συντονιστική επιτροπή του Δικτύου, αποστολή πρόσκλησης στα σχολεία.
Οκτώβριος-Νοέμβριος: Διαδικασίες αδειοδότησης-ίδρυσης. Δηλώσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2016).  
Νοέμβριος-Δεκέμβριος: Εισαγωγικά επιμορφωτικά σεμινάρια, δημιουργία και παροχή φακέλων υλικού. Δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας (ιστοσελίδα, forum διαλόγου).

2ο στάδιο
Δεκέμβριος – Φεβρουάριος: Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων (εφαρμογή στην τάξη) από τους/τις εκπαιδευτικούς. Επιμορφωτική και ανατροφοδοτική συνάντηση

3ο στάδιο
Μάρτιος: Επιμορφωτική και ανατροφοδοτική συνάντηση
Μάρτιος – Μάιος: Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ολοκλήρωση δράσεων στην τάξη.
Μάιος ή Ιούνιος: Συγκέντρωση και ανάρτηση των παραδοτέων στην ιστοσελίδα του Δικτύου
Ιούνιος: Απολογισμός και αξιολόγηση του Δικτύου (πρώτη χρονιά). Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικές Δράσεις του Δικτύου:
Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια εργαστηριακού τύπου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Διαδικτυακές επιμορφώσεις εξ αποστάσεως με τη χρήση ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και μαθητές, Ημερίδες καλών πρακτικών.

Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση του Δικτύου θα χρησιμοποιηθεί πολυμεθοδολογικό μοντέλο:
 • Ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς
 • Παρουσίαση δράσεων των εκπαιδευτικών (προαιρετικά).
 • Οι εμπειρικές παρατηρήσεις των συντονιστών Σχολικών Συμβούλων.
Ενδεικτικοί τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου:
 • Διοργάνωση ημερίδας σε Θεσσαλονίκη- Πέλλα-Χαλκιδική - Κιλκίς - Σέρρες
 • Επιμορφώσεις - Τηλεδιασκέψεις για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου καθώς και σε γονείς και μαθητές
 • Ιστολόγιο Θεματικού δικτύου
 • Ιστοσελίδες Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Σχολικές Ιστοσελίδες, Σχολικές εφημερίδες ψηφιακής μορφής
 • Επιστημονικά Συνέδρια
 • Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Αναρτήσεις δράσεων στην ιστοσελίδα παρουσιάσεων SlideShare
 • Δελτία Τύπου - δημοσίευση σε ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου